แจ้งหยุดให้บริการช่วงสงกรานต์
[ 13 เม.ย. 2567 - เปิด 17 เม.ย. 2567 ] • Happy Songkran!

รู้จักกับ น้ำยาแอร์ ชนิดที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม และชนิดที่ใช้ในที่พักอาศัย

รู้จักกับ น้ำยาแอร์ ชนิดที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม และชนิดที่ใช้ในที่พักอาศัย

ช่างแอร์ หรือช่างเครื่องเย็น จะต้องมีความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญของเครื่องปรับอากาศ โดยส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้แอร์ทำความเย็นได้ก็คือ น้ำยาแอร์ ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเย็น ซึ่งในบทความนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับน้ำยาดังกล่าวนี้กันให้มากขึ้น

น้ำยาแอร์ คืออะไร

น้ำยาแอร์ หรือ สารทำความเย็น เป็นสารประกอบที่มักพบได้ทั้งในสถานะของเหลวหรือก๊าซ โดยทำหน้าที่ดูดซับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการขยายตัว หรือมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอหรือแก๊ส และสารดังกล่าวเมื่อกลายเป็นไอแก๊สแล้ว จะสามารถคืนตัวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้อีก สารเหล่านี้ใช้ในกระบวนการทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น และตู้แช่แข็ง เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของสารทำความเย็นจึงสามารถนำพาความร้อนออกไปจากพื้นที่และแทนที่ด้วยอุณหภูมิที่เย็นกว่าได้

น้ำยาแอร์ ทำงานอย่างไรกับเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศทำงานร่วมกับระบบหลัก 3 ระบบ คือ

โดยน้ำยาแอร์มีบทบาทสำคัญในส่วนประกอบทั้ง 3 อย่างเริ่มจากคอมเพรสเซอร์ โดยน้ำยาแอร์ในคอมเพรสเซอร์เป็นก๊าซซึ่งมีแรงดันสูง มันจะทำการดูดซับความร้อนจากภายในบ้าน และกลายเป็นของเหลวเคลื่อนไปยังคอนเดนเซอร์ด้านนอกโดยมอเตอร์เป่าลมที่ทำหน้าที่ไล่ความร้อนที่รวมตัวกัน หลังจากนั้นสารทำความเย็นจะเคลื่อนกลับเข้าไปในเครื่องระเหยซึ่งจะกลับไปเป็นก๊าซ กระบวนการนี้ช่วยให้อุณหภูมิลดลงทำให้ขดลวดเย็นลงและพัดลมจะเป่าลมเหนือคอยล์เพื่อให้บ้านหรือในอาคารมีอากาศที่เย็นสบาย

น้ำยาแอร์ มีกี่ประเภท

น้ำยาแอร์ มีทั้งแบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและใช้ในบ้านเรือนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

น้ำยาแอร์ที่ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม

1. น้ำ เป็นหนึ่งในสารที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติทางเคมีและอุณหพลศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ โดยถูกใช้เป็นสารทำความเย็นมานานเนื่องจากหาได้ง่าย ราคาไม่แพง มีการใช้น้ำเป็นตัวทำความเย็นในโรงงานโดยจะถูกนำไปใช้ในวงจรเพื่อลดอุณหภูมิ สำหรับการใช้น้ำเป็นสารทำความเย็นจำเป็นต้องมีอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงกว่า 100 ° C

 2.HFC R134A น้ำยาแอร์ชนิดนี้มักใช้ในรถยนต์ปรับอากาศ แต่ยังนำไปใช้ในช่องแช่เย็นเชิงพาณิชย์ในท่อน้ำยาทำความเย็น สารชนิดนี้มีความเป็นพิษน้อยที่สุด ไม่ติดไฟ อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางความร้อนที่สมบูรณ์แบบและไม่กัดกร่อน

3. ไฮโดรคาร์บอน (HCS) สารทำความเย็นนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสารเคมีที่ใช้ในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์, ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น โดยสารทำความเย็นนี้เหมาะสำหรับการทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโพรเพนที่มี ODP เป็นศูนย์ (โอกาสในการสูญเสียโอโซน) แต่ต้องมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะ รวมทั้งต้องใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประกายไฟและสายไฟ

4. แอมโมเนีย (R717) ถือเป็นน้ำยาแอร์ที่นิยมใช้มากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมทำความเย็น โดยประกอบด้วยสารเคมีที่ปราศจากฮาโลเจน นอกจากนี้ ยังมีน้ำหนักโมเลกุลที่ต่ำกว่าจุดวิกฤตสูงและค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพสูง

5. คาร์บอนไดออกไซด์ R744 น้ำยาแอร์ชนิดนี้ต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีน้ำหนักมาก และหากเกิดการรั่วไหลอาจแทนที่ออกซิเจนได้ แต่ข้อดีก็คือ CO2 R744 มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่เป็นพิษและไม่ติดไฟ

น้ำยาแอร์ที่ใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัย

1. HCFC -22 (R-22) เป็นหนึ่งในน้ำยาแอร์ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับปั๊มความร้อนและระบบปรับอากาศที่ใช้ในบ้าน ตลอดจนที่อยู่อาศัย แต่หากเกิดการรั่วไหลอาจเป็นสาเหตุของการสูญเสียโอโซน ซึ่งสารชนิดนี้ถูกยกเลิกการใช้งานในปี 2010 แต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี 2020 ก็สามารถกลับมาใช้ได้ แต่ใช้เฉพาะเมื่อมีการรีไซเคิลเพื่อใช้ในระบบเดียวกันเท่านั้น

2. R-410A เป็นน้ำยาแอร์ที่ใช้กันมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสารทำความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนสองตัวคือไดฟลูออโรมีเธนและเพนตาฟลูออโรอีเทน R-410A ถือเป็นสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อเปรียบเทียบกับ R-407C และ R-22 สารทำความเย็นนี้ให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีกว่า ไม่มีคลอรีนและเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า R-22 มาก ส่วน R-410 ใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ

3. R600A หรือที่เรียกว่า CARE10 เป็นสารทำความเย็นเกรด Isobutane ซึ่งเป็นสารทำความเย็นจากธรรมชาติ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในงานทำความเย็นประเภทต่างๆ การใช้ R600A เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำและประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม โดยปัจจุบันเป็นก๊าซทำความเย็นที่นิยมเลือกนำมาใช้ในตู้เย็นในประเทศและในเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก ไม่เป็นพิษโดยมีค่า ODP (ศักยภาพในการพร่องของโอโซน) เป็นศูนย์ และ GWP (ศักยภาพโลกร้อน) ต่ำมาก แต่ต้องได้รับการออกแบบระบบด้วยความแม่นยำสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไฟไหม้ นอกจากนี้ยังต้องใช้อย่างระมัดระวังอีกด้วย

น้ำยาแอร์เป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญในการทำความเย็น ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมและพื้นที่อยู่อาศัย ดังนั้น ช่างแอร์จึงต้องมีความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบ, การติดตั้ง และการดูแลรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนการเลือกน้ำยาแอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด