แมกเนติก

จำหน่าย อะไหล่แอร์ แมคเนติกส์คอนแทคเตอร์ (Magnetic) มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ แมกเนติกหลายขนาด 20A, 30A, 1P, 2P, 3P ปลีกและส่ง ทั่วประเทศนะค่ะ