คาปาซิเตอร์

จำหน่าย คาปาซิเตอร์ หรือ แคปรัน แคปสตาร์ท มีค่าความจุหลากหลายชนิดให้เลือก สำหรับใช้กับงานติดตั้งแอร์และเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงเครื่องทำความเย็นทุกชนิด คาปาซิเตอร์ถือเป็นอะไหล่แอร์ภายใน ที่ติดตั้งบริเวณคอล์ยร้อน บนแผงวงจร เพราะเรารู้ดีว่าวิธีการซ่อมแอร์นั้นง่ายสุดคือการตรวจเช็คคาปาซิเตอร์ เป็นอันดับแรก