ท่อน้ำ ท่อสายไฟ

จำหน่ายท่อน้ำ ท่อสายไฟ สำหรับเดินน้ำยาแอร์ เดินสายไว้ เพื่อช่างแอร์มืออาชีพ ที่ไว้เก็บงานให้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อยู่ในลักษณะที่สวยงาม ท่อสายไฟสามารถช่วยได้ และยังลดอันตรายจากผู้ใช้งานได้อีกด้วย