เบรกเกอร์

เบรกเกอร์สำหรับตัดไฟ จ่ายกระแสไฟ อะไหล่แอร์บ้าน เบรกเกอร์ไฟฟ้าทุกขนาด ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศ เวลาติดตั้งแอร์ ทั้งแบบทำงานอัตโนมัต และติดไฟอัตโนมัติ ขายปลีกและส่งทั่วประเทศ