เลือกขาแขวนแอร์อย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพ รองรับน้ำหนักแอร์ได้ ไม่หล่นเสียหาย

เลือกขาแขวนแอร์อย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพ รองรับน้ำหนักแอร์ได้ ไม่หล่นเสียหาย

ขาแขวนแอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่จะช่วยพยุงแอร์ที่ติดตั้งนอกบ้านหรือตัวอาคารให้สามารถคงตัวอยู่ได้ จึงจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัย ซึ่งขาแขวนแอร์ในปัจจุบันก็มีการผลิตออกมาหลากหลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อก็มีลักษณะเด่นและด้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ซื้อจึงต้องกำหนดชนิด ขนาด และความเหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ ขาแขวนแอร์ยังผลิตมาจากวัสดุที่หลากหลาย คุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งทนทานจึงมีความแตกต่างกันไป

1. เลือกชนิดขาแขวนแอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการติดตั้ง

การเลือกขาแขวนเครื่องปรับอากาศนั้น จะต้องพิจารณาจากลักษณะพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศก่อน เพราะพื้นที่ในการติดตั้งต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการเลือกขาแขวน รวมทั้งขนาดของเครื่องปรับอากาศด้วย เช่น การเลือกขาแขวนเพื่อมาติดบนคอนโดหรือบ้านจะต้องมีความกว้างและความยาวเท่ากับขนาดของบริเวณที่จะติดด้วย ซึ่งขนาดของตำแหน่งที่จะติดตั้งนี้ ส่วนมากทุกโครงการก่อนที่จะสร้างบ้านหรือคอนโด มักจะมีการคิดเผื่อไว้สำหรับการติดเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว จึงค่อนข้างเป็นเรื่องง่าย เมื่อจะติดตั้งจริง

2. เลือกขาแขวนแอร์ที่ผลิตจากวัสดุมาตรฐาน

ก่อนการซื้อขาแขวนเครื่องปรับอากาศ จะต้องเลือกให้ดีว่าขาแขวนแต่ละชนิดนั้นทำมาจากวัสดุอะไร เป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และเหมาะกับการติดตั้งเพื่อใช้ในที่พักอาศัยหรือในอาคารหรือไม่ หากไม่ได้มาตรฐานจะต้องไม่นำมาใช้เด็ดขาด เพราะโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องปรับอากาศมีสูงมาก อีกทั้งหากเป็นวัสดุที่ดีและมีมาตรฐานด้วยแล้ว อายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นกว่าวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งจะต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบว่าวัสดุแต่ละอย่าง มีคุณสมบัติในการใช้งานต่างกันอย่างไร และวัสดุชนิดนั้นๆ มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง

3. เลือกตำแหน่งในการติดขาแขวนให้ชัดเจน

การติดขาแขวนแอร์ จะต้องตัดสินใจและมีการศึกษาข้อมูลในการติดแต่ละจุดว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร เช่น การติดแบบแขวนในที่สูงมีข้อดีกว่าที่ต่ำอย่างไร หรือติดที่ต่ำมีข้อเสียอย่างไร ซึ่งทั่วไปแล้ว การติดในที่สูงมีข้อดีกว่าที่ต่ำหลายอย่าง คือ ช่วยป้องกันการเปื้อนสิ่งสกปรก ดิน และน้ำที่จะกระเด็นมาโดนหากฝนตก อีกทั้งยังสามารถป้องกันการโดนน้ำท่วมได้อีกด้วย ส่วนการติดในบริเวณที่ต่ำ นอกจากจะต้องเสี่ยงต่อการเปื้อนสิ่งสกปรกแล้ว หากเกิดปัญหาน้ำท่วม เครื่องปรับอากาศจะต้องเสียหายแน่นอน ที่สำคัญ คือ พื้นที่ในบริเวณที่ติดตั้งยังเกิดความเสียหายอีกด้วย ดังนั้น ก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงต้องเลือกจุดหรือตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนจะดีที่สุด

4. พิจารณาการรองรับน้ำหนักของขาแขวนแอร์

ขาแขวนแอร์แต่ละชนิด จะมีขีดจำกัดในการรองรับน้ำหนักได้แตกต่างกัน ก่อนจะซื้อยี่ห้อไหนหรือร้านไหนจะต้องศึกษาให้ดีก่อนว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องปรับอากาศได้มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากน้ำหนักของแอร์ที่ใช้งานด้วย หากเลือกขาแขวนที่ไม่เหมาะสมจะทำให้โหลดน้ำหนักมากเกินไป และมีโอกาสเสียหายหรือมีอายุในการใช้งานน้อย รวมถึงจะส่งผลต่อเครื่องปรับอากาศที่ซื้อมาแพง แต่สุดท้ายกลับใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการเสียหายเร็ว อันเนื่องจากขาแขวนรองรับน้ำหนักไม่ได้นั่นเอง

5. เลือกขาแขวนให้เท่ากับ BTU เครื่องปรับอากาศ

ขาแขวนแอร์ที่มีตามท้องตลาดนั้นจะมีข้อมูลบอกไว้อย่างชัดเจนว่า ขาแขวนชนิดนั้นสามารถใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศกี่ BTU ซึ่งหลายคนที่เลือกซื้อไม่ตรงขนาด BTU จะต้องสิ้นเปลืองเงินในการซื้อใหม่ เพราะฉะนั้นก่อนซื้อ ควรสังเกตหรือสอบถามข้อมูลกับทางร้านก่อน เพื่อพิจารณาดูทั้งขนาดและ BTU ที่ใช้กับขาแขวนขนาดนั้น เช่น ขนาด 45 ซม. สำหรับแอร์ 9,000 - 13,000 BTU. ซึ่งร้านขายเครื่องปรับอากาศ หรือร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ จะมีรุ่นและขนาดแบบนี้ให้ผู้ซื้อได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ เพื่อพิจารณาให้ตรงกับที่ตนเองต้องใช้งาน

6. ต้องมีการรับประกันสินค้า และบริการหลังการขาย

การเลือกซื้อขาแขวนแอร์ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีการบริการประทับใจทั้งก่อนและหลังซื้อ โดยก่อนซื้อจะต้องมีการแนะนำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าแต่ละรุ่นอย่างละเอียดก่อน และสามารถช่วยเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องมีบริการหลังการขายอย่างเหมาะสม และต้องมีการประกันคุณภาพสินค้าด้วยจึงจะดีที่สุด

7. ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ

การติดตั้งขาแขวนแอร์นั้น หากไม่มีความชำนาญจะต้องเรียกช่างที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการให้ ส่วนมากราคาในการติดตั้งจะอยู่ประมาณไม่เกิน 1,000 บาท เพราะการให้ช่างที่มีความชำนาญมาทำการติดตั้งให้ก็จะช่วยลดความเสี่ยง และความผิดพลาดในการติดผิดจุด โดยเฉพาะการเจาะรูสำหรับติดขาแขวนผิดตำแหน่งก็จะยิ่งทำให้บ้านหรืออาคารสถานที่หมดความสวยงามไปเปล่าๆ อีกทั้งหากเรียกช่างที่เชี่ยวชาญก็จะสามารถบอกช่างได้ว่า ต้องการให้งานออกมาเป็นอย่างไร ตรงไหนที่เหมาะสมที่สุด

การเลือกขาแขวนเครื่องปรับอากาศ เพื่อนำมาติดตั้งในอาคารหรือที่พักจะต้องคำนึงถึงสภาพพื้นที่จริงในการติดตั้ง ว่าจะต้องใช้ขาแขวนชนิดใด ทำจากวัสดุอะไรที่ได้มาตรฐาน และจะต้องตรงกับขนาดของเครื่องปรับอากาศด้วย ที่สำคัญกว่านั้นต้องมีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน จะมีช่างมาดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง