ท่อน้ำยาแอร์ เดินท่ออย่างให้ ให้ปลอดภัย และไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลสำหรับช่างแอร์ ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เกี่ยวกับการเดินท่อแอร์ จากเชียงใหม่แอร์แคร์ 3 กรณีในการติดตั้ง และว่างตำแหน่งท่อแอร์ โดยไม่กระทบต่อระบบแอร์โดยรวม พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น

1. กรณีที่คอยล์ร้อน อยู่ ในตำแหน่ง สูงกว่าคอยล์เย็น : จะใช้เทคนิคการกักน้ำมัน หรือทำท่อแนวขวาง สลับกับแนวตั้งไปเรื่อยๆ เพื่อให้แรงดันสามารถดันไปถึงคอมเพรสเซอร์ได้ อาจทำทุกช่วงประมาณ 4 – 5 เมตร เพื่อให้สามารถทำงานได้ใกล้เคียงประสิทธิภาพจริง ในขณะเดินเครื่องปรับอากาศ (ไม่ควรเดินท่อแนวดิ่งยาวเกินไป) การกักน้ำมันควรทำให้ใกล้อีวาพอเรเตอร์ที่สุด เพื่อให้น้ำมันไหลไปยังคอมเพรสเซอร์ได้

2. กรณีที่คอยล์ร้อน อยู่ ในตำแหน่ง ต่ำกว่าคอยล์เย็น : กรณีนี้คอมเพรสเซอร์อาจใช้แรงดันสูงกว่าปกติ เพราะต้องอัดน้ำมันหนีแรงโน้มถ่วง ดังนั้นการเดินท่อน้ำยาแอร์ จะต้องคำนึงถึง ความดัน แรงเสียดทาน รวมไปถึงระยะทางของท่อด้วย หากเป็นไปได้ ควรติดตั้งระยะทางของท่อให้สั้นที่สุด จะได้ไม่เปรืองพลังงาน

3. กรณีที่ท่อน้ำยาแอร์ มีความยาวมากๆ : หากท่อน้ำยามีความยาวมากกว่า 10 เมตร ช่างแอร์ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นในระบบ เพื่อทดแทนน้ำมันที่ติดบริเวณผิวของท่อแอร์ด้านใน เพราะท่อแอร์มีขนาดยาว