Molecular Sieve 1 กรัม มีพื้นที่ผิวเท่ากับ 700 ตารางเมตร

เมื่อพูดถึงสารที่เป็นตัวดูดความชื้นที่ดี ควรเป็นสารทีมีความ่สามารถดูดความชื้นได้ ใน ทุกสถานะ ไม่ว่า จะอยู่ในโมเลกุลของ ของ เหลวหรือก๊าซ ในอดีตเราใช้โปรแตสเซียม คลอไรด์ เป็นสารดูดความชื้น แต่ในปัจจุบันเรา มีสารที่ สามารถดูดซับได้ดีกว่าโดยใช้หลักการ ที่ว่า สาร ที่มีพื้นที่ผิวภายในมากเท่าใด ก็จะดูด ซับความ ชื้นได้มากยิ่งขึ้นเช่น ในปริมาณ 1 กรัมของสาร อนินทรีย์ที่มีซิลิเกตของอลูมิเนียม และโซเดียม จะมีส่วนของ Molecular Sieve ที่เกิดจาก การรวมตัวของสารที่มีขนาดเล็ก เท่ากับ 3 Angstorm จำนวนมากมายซึ่งรวม พื้นที่ผิวทั้ง หมดแล้ว มีมากถึง 700 ตารางเมตร

CutAway

มีสารดูดความชื้นอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความสำคัญ เช่นกันคือ Activated Aluminium Oxide เป็น สารที่มีคุณสมบัติที่นอกจาก ดูดความชื้นได้ แล้ว ยังสามารถดูดกรดอินทรีย์ได้อีกด้วย กรด ที่ ว่านี้อาจเกิดขึ้นจาก ปฏิกิริยาเคมีหลังจาก คอมเพรสเซอร์ไหม้ซึ่ง Aluminium Oxide จะ ทำหน้าที่กลายสภาพของกรดให้เป็นกลาง แต่ สาร Aluminium Oxide นี้ ไม่เหมาะสม ที่จะ ใช้กับสารทำความเย็น ชนิด HFC กับน้ำมัน POE เนื่องจาก Aluminium Oxide สามารถดูดซับ สารที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบ Polar Molecular ได้ดี ดังนั้น Aluminium Oxide ก็จะดูดน้ำมัน POE จนอิ่มตัว และไม่สามารถ ทำงานต่อไปได้

Sight Glass

Sight Glass เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ ใช้บอกระดับความชื้นที่สะสมอยู่ในระบบทำ ความเย็น ในอดีตเราต้องการทราบระดับความ ชื้น เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปริมาณความ ชื้นมากพอ ที่จะก่อให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งขึ้นใน ระบบได้ เช่น ในระบบ ที่ใช้ CFC 12 เป็นสาร ทำความเย็น Sight Glass จะเปลี่ยนสีเมื่อมีค่า ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) มากกว่า 25% ซึ่ง สำหรับระบบที่ใช้สาร HFC เป็นสารทำความ เย็นค่านี้ถือว่าสูงมาก ปฏิกิริยา Hydrolysis จะ เกิดขึ้น ในขณะที่มีค่าความชื้นต่ำกว่าใน ระดับนี้มาก

ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้เลือกใช้ Sight Glass แบบทั่วๆไป กับสาร HFC ควรต้องเลือกใช้ ชนิดที่ถูกออกแบบเฉพาะ และ เปลี่ยนความเข้มของสีได้เร็วกว่า แต่ถึงอย่างไร ก็ตามตาของคนเราไม่ใช่ เครื่องมือวัดที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดจุดแบ่งระดับ ความชื้น ไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนได้ เนื่องจาก ก่อนที่ Sight Glass จะเปลี่ยนสีนั้น สีเดิมจะต้องเริ่มจากลงก่อน ซึ่งเป็นการยาก ที่จะเห็นได้ เท่ากันทุกคน อย่างไรก็ตาม Sight Glass ถือว่าเป็นหน้าต่างของระบบ และเป็น เครื่องมือชิ้นเดียวที่จะเตือน ให้เราทราบ ว่า Filter Drier ไม่สามารถควบคุมระดับความ ชื้นในระบบได้แล้ว จึงควรให้ความสำคัญกับมัน ด้วยเช่นกัน