แจ้งหยุดให้บริการวันแม่แห่งชาติ
[ 12 ส.ค. 2563 - เปิด 13 ส.ค. 2563 ]
อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่

ทำไมถึงต้องติดตั้ง แอร์แบบเดินท่อลม

ในระบบปรับอากาศทั่ว ๆ ไป การทำความเย็นภายในห้องปรับอากาศ อาศัยการหมุนเวียนของอากาศผ่านเครื่องปรับอากาศซึ่งอาจจะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง, แบบแยกส่วน หรือแบบที่ติดตั้งประกอบกับท่อลม โดยจะมีอากาศบริสุทธิ์หรือ fresh air เข้ามาเพียง 10-15% ของปริมาณอากาศที่หมุนเวียนภายในห้องทั้งหมดการเติม fresh air เข้ามาในห้องอาจจะเติมเข้ามาทางเครื่องส่งลมเย็น หรือ จะใช้วีระบายอากาศออก เช่น การติดพัดลมดูดอากาศแล้วให้อากาศภายนอกแทรกตัวผ่านหน้าต่าง, และประตูเข้ามาเองก็ได้ แต่การใช้พัดลมดูดออกจะทำให้ความชื้นและฝุ่นในห้องสูงกว่าการเติมเข้ามาที่เครื่องปรับอากาศ ปริมาณ fresh air 10-15% นี้ โดยทั่วไปนับว่าพอเพียงกับผู้ที่อยู่ในห้อง และมักจะไม่กำหนดให้สูงมากไปกว่านี้ เพราะ fresh air ยิ่งมาก ก็ยิ่งจะทำให้ภาระของเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น (อากาศบริสุทธิ์ หรือ fresh air ลูกบาศก์ฟุต/นาที จะมีภาระปริมาณ 80 บีทียู/ชั่วโมง)

อากาศหรือลมที่หมุนเวียนนี้ส่วนที่ป่าออกมาจากเครื่องปรับอากาศเรียกว่า supply air และส่วนที่หมุนเวียนกลับเข้าเครื่อง เรียกว่า return air

ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องติดตั้งให้ supply air และ return air ถูกต้องจงจะได้ความเย็นตามที่ต้องการ ทางด้าน supply air จะต้องกำหนดให้หน้ากากจ่ายลมส่งลมให้ทั่วถึง ส่วนทางด้าน return air จะต้องมีทางให้ลมกลับไปเข้าเครื่องปรับอากาศได้โดยสะดวกไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ปริมาณการหมุนเวียนของลมในบริเวณที่มีลมกลับไม่สะดวกลดลงและทำให้รู้สึกว่าแอร์ไม่เย็นได