แอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

        เครื่องปรับอากาศหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า แอร์ ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันทั่วไปนั้น (Air Condition ไม่ใช่ Air Hostess) ถ้าไม่พูดถึงแง่เทคนิค แต่ใช้วิธีการแบ่งแยกประเภทของเครื่องปรับอากาศตามขนาดการทำความเย็น ซึ่งกำหนดเป็นตันแล้ว จะสามารถแบ่งประเภทของเครื่องปรับอากาศได้ เป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สำหรับใช้กับบ้าน หรืออาคาร ร้านค้าทั่ว ๆ ไป สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้กับบ้าน จะมีขนาด 1 หรือ 2 ตัน สูงสุดไม่เกิน 3 ตัน ซึ่งจะมีประเภท เครื่องปรับอากาสแบบหน้าต่าง และแยกส่วน ให้เลือกใช้ ส่วนสำหรับอาคารพาณิชย์และร้านค้าขนาดเล็กจะมีขนาดไม่เกิน 6 ตัน

2. เครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารพาณิชย์ขนาดปานกลาง จะมีขนาดการทำความเย็นตั้งแต่ 6 ตันถึงไม่เกิน 20 ตัน

3. เครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมมีขนาดเกินกว่า 20 ตันขึ้นไป ถึง 100 ตัน หรือเป็นพัน ๆ ตัน

        สำหรับในแง่ของคนธรรมดา ๆ ทั่วไปแล้วเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในวิสัยที่ท่านจะสามารถตัดสินใจซื้อได้เองก็คือ เครื่องปรับอากาศในประเภทที่หนึ่ง ส่วนเครื่องปรับอากาศในประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องนี้  คือวิศวกร เข้ามาเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่ท่าน หรือพูดภาษาชาวบ้าน ก็คือ การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศประเภทที่ 1 นั้นก็เหมือนกับการซื้อยาหมอตี๋กิน เพื่อแก้อาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งชาวบ้านมักจะนิยมทำกัน โดยไม่ไปหาหมอ (แต่ในปัจจุบันทางการก็บังคับให้ร้านขายยาทุกร้านมีเภสัชกรประจำแล้ว) ส่วนเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยสำคัญ ๆ จึงจะไปหาหมอ ซึ่งวิธีการที่ถูกแล้วไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยประเภทใดก็ตามก็ควรไปหาหมอเพื่อให้สั่งยานั่นเอง