7 คำถาม ในการติดตั้งแอร์สำหรับช่างแอร์ พร้อมคำตอบที่น่าสนใจ

1. ถ้ามีต้นไม้อยู่ใกล้กับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตของเครื่องปรับอากาศขณะที่เครื่องทำงาน จะเป็นอย่างไร ?

ตอบ : ต้นไม้จะโดนลมร้อน และลมเย็น

2. ในท่อโต (ความดันด้านต่ำ) ของระบบเครื่องปรับอากาศ ควรจะหุ้มด้วยอะไร ? เพื่ออะไร ?

ตอบ : ควรหุ้มด้วย ฉนวนกันความร้อน เพื่อ…ป้องกันการกลั่นตัวของอากาศเป็นหยดน้ำ

3. จะต้องปิดเครื่องปรับอากาศนานเท่าไร ก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องใหม่ และเพราะเหตุใด ?

ตอบ : ควรปิดประมาณ 5 – 10 นาที เพื่อ…ให้ความดันด้านสูง และความดันด้านต่ำ เข้าถึงจุดสมดุล

4. เมื่อมีคนเข้ามาในห้องมาก อุณหภูมิในห้องจะสูงขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไร ?

ตอบ : เพราะภาระทำความเย็นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภายในร่างกายคนเราประกอบด้วยความร้อน

5. ก่อนทำการตรวจวัดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดเครื่องปรับอากาศนานเท่าไร และตั้งตำแหน่งสวิตซ์ปรับอุณหภูมิไว้ที่ใด ?

ตอบ : ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ 15 นาทีขึ้นไป และตั้งตำแหน่งสวิตซ์ไว้ที่ High

6. ในการที่ถือว่าเครื่องปรับอากาศนั้นเดินปกติดี อุณหภูมิแตกต่างของกระเปาะแห้งระหว่างลมดูดและลมส่งที่ชุดอีวาพอเรเตอร์ควรเป็นเท่าไรโดยประมาณ ?

ตอบ : ควรไม่ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส

7. ในกรณีที่สารทำความเย็นในระบบน้อยกว่าปกติอันเกิดจากสารทำความเย็นรั่ว เมื่อวัดกระแสและความดันควรจะมากหรือน้อยกว่าปกติ

ตอบ : ความดันจะน้อยกว่าปกติ