เราสามารถ เชื่อมอลูมิเนียม และทองแดง เข้าด้วยกันได้หรือไม่

สามารถเชื่อมอลูมิเนียมและทองแดงเข้าด้วยกันได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะวัสดุที่แตกต่างกันสองชนิด จะทำให้เกิด Galvanize Effect จึงควรใช้วัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุทั้งสองชนิดจริงๆ ก็ควรใช้ Nut และ Union เป็นตัวเชื่อมจะดีกว่า