หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic contactor) และการเลือกใช้

หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ตัดต่อเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า เช่น มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์พัดลม มอเตอร์ปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ช่วยลดกระแสที่จะผ่านหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ได้แก่สวิตซ์ควบคุม เทอร์โมสตัท สวิตซ์ควบคุมความดัน รีเลย์หน่วงเวลา

การเลือกใช้ magnetic contactor มีข้อกำหนดต่าง ๆ

  1. ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก (coil) เช่น 24V, 220V, 380V, เป็นต้น
  2. ความสามารถในการรับกระแสของหน้าสัมผัสหลัก (main contact) เช่น 20A, 30A, 60A เป็นต้น
  3. ความต้องการในการใช้งานของหน้าสัมผัสช่วย (auxiliary contact)
  4. จำนวนขั้วของหน้าสัมผัสหลักที่ต้องการใช้งาน เช่น 2 ขั้ว สำหรับระบบไฟ 220V หรือ 3 ชั้น สำหรับระบบไฟ 380V