อุปกรณ์กรองด้านความดันต่ำ (Suction Line Filter) ในคอมเพรสเซอร์

อุปกรณ์กรองต้านความดันต่ำ ติดตั้งอยู่ที่ท่อน้ำยาก่อนเข้าด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก ความชื้น โดยเฉพาะกรดที่เกิดขึ้นจากการไหม้ของมอเตอร์แอร์ ซึ่งจะปนมากับน้ำยา การเลือกใช้ต้องพิจารณาถึงชนิดน้ำยาที่ใช้ในระบบ ขนาดของท่อน้ำยาด้านดูด และค่าของความดันตกต้องน้อยกว่า 5 psig ปกติจะใช้ติดตั้งในระบบเมื่อเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ หลังจากคอมเพรสเซอร์ไหม้