อุปกรณ์เก็บเสียง (Muffler)

อุปกรณ์เก็บเสียง ติดตั้งอยู่ที่ทางออกตำแหน่งใกล้กับคอนเพรสเซอร์ ทำหน้าที่ลดเสียงฉีดของน้ำยาที่ออกจากคอมเพรสเซอร์และลดความสั่นของท่อน้ำยา การติดตั้งจะต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหาน้ำยาเหลวและน้ำมันหล่อลื่นตกค้างในตัวอุปกรณ์เก็บเสียง

Footer Anouce