Vacuum Pump สำหรับระบบทำความเย็น แบ่งได้ 2 ประเภท

เครื่องทำสูญญากาศ ที่ใช้ในงานทำความเย็นหรือ Vacuum Pump นั้นสามารถแบ่งได้ 2 แบบตามประเภทของการใช้งาน ได้แก่

1. แวคคั่มปั๊มแบบธรรมดา

แวคคั่มปั๊มแบบธรรมดา หรือ Low Vacuum Pump มีราคาถูก นิยมใช้กันมานาน ใช้กับระบบแอร์บ้านทั่วไป โดยเครื่องแบบธรรมดานี้ มีความสามารถในการดูดอากาศออก ทำให้สภาพกลายเป็นสูญญากาศ ได้ต่ำสุดที่ 25-27 นิ้วปรอท ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานกับแอร์บ้าน หรือเครื่องทำความเย็นทั่วๆไป โดยหลังจากการดูดอากาศออกแล้ว จะต้องกำจัดความชื้นภายในที่เหลืออยู่นิดหน่อยด้วย ดรายเออร์ ฟิลเตอร์

2. แวคคั่มปั๊มประสิทธิภาพสูง

แวคคั่มปั๊มแบบประสิทธิภาพสูง หรือ High Vacuum Pump เครื่องนี้สามารถดูดอากาศออกจากระบบได้ถึง 100% เลยทีเดียว หรือเป็นระดับสูญญากาศอย่างแท้จริง ทำให้ไม่มีความชื้นเหลืออยู่ในระบบเลย และนำไปใช้กับแอร์ หรือ เครื่องทำความเย็นได้ทุกประเภท แต่เครื่องแวคคั่มตัวนี้ มีราคาแพง ส่วนมากที่เห็น จะเห็นใช้งานเฉพาะสถานที่ขนาดใหญ่ ที่มีระบบทำความเย็นที่ต้องควบคุมอย่างดี

ระยะเวลาในการทำแวคคั่มระบบ เฉลี่ยจะอยู่ที่ 30-45 นาที แต่ว่าจะต้องดูจากคู่มือของเครื่องแวคคั่มปั๊มด้วย ว่าให้ทำการแวคคั่มได้นานกี่นาที (แต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน)