แจ้งหยุดให้บริการช่วงสงกรานต์
[ 13 เม.ย. 2567 - เปิด 17 เม.ย. 2567 ] • Happy Songkran!

บทความช่างแอร์

บทความเรื่องแอร์ เรื่องของเครื่องปรับอากาศ ความรู้ช่างแอร์ วิธีใช้งานอะไหล่แอร์ งานช่าง ความรู้ช่างแอร์ บทความฟรีเป็นความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการเครื่องปรับอากาศทุกท่าน ทุกบทความเรียบเรียงโดย หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

วงจรประกอบ ในแผนผังทางไฟฟ้า 5 ประเภท

วงจรประกอบในแผนผังทางไฟฟ้า เป็นวงจรย่อยส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบที่มีลักษณะเป็นงานเฉพาะ จึงจำเป็นต้องแยกออกเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจ
อ่านบทความ

คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ต (Start Capacitors)

คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ต ใช้ในวงจรที่ต่อมอเตอร์แบบ CSIR เช่นที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นขนาดเล็กไม่เกิน 3/4 แรงม้า และแบบ CSR ที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ถึง 5 แรงม้า
อ่านบทความ

คาปาซิเตอร์แบบรัน (Run Capacitors)

คาปาซิเตอร์แบบรัน ใช้ในวงจรที่ต่อมอเตอร์แบบ PSC และ CSR โดยการต่อวงจรจะต่อคาปาซิเตอร์อนุกรมกับขดลวดสตาร์ตของมอเตอร์ และจะทำงานตลอดเวลาทั้งช่วงเริ่มต้นและช่วงทำงานปกติ
อ่านบทความ

อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานเกิดพิกัด (Overload Protector)

อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินพิกัดทำหน้าที่ป้องกันขดลวดภายในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ให้เสียหายเมื่อกระแสผ่านขดลวดมากผิดปกติ (overload) หรือเมื่อขดลวดร้อนจัด (overheat)
อ่านบทความ

หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic contactor) และการเลือกใช้

หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ตัดต่อเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้แมกเนติก ตามขนาดต่างๆ
อ่านบทความ

การจัดผังท่อสารทำความเย็นด้านส่ง (Discharge Line)

การจัดผังท่อสารทำความเย็นด้านส่ง ในกรณีที่ชุดคอยล์ร้อนแยกคอนเดนเซอร์ออกจากคอมเพรสเซอร์ และ ในกรณีของท่อส่งสารทำความเย็นเหลว
อ่านบทความ
หน้า 10/16«...91011...»