ชนิดของสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ และการใช้งานที่เหมาะสม

ชนิดของสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ และการใช้งานที่เหมาะสม

สายไฟฟ้า คืออุปกรณ์สำคัญในการเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งต้นกำเนิด เพื่อนำไปใช้งานในนอกสถานที่หรือกิจกรรมต่างๆ โดยข้อควรรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้า รวมถึงคุณสมบัติบางประการของสายไฟก็มีดังนี้

1. นำกระแสไฟฟ้าได้ โดยไม่ทำให้ฉนวนของสายเสียหาย

สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ควรนำกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของฉนวนสายไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้งานสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานสายไฟฟ้าแต่ละประเภทได้จากตารางสำเร็จรูป เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

2. แรงดันที่เหมาะสมสำหรับไฟฟ้า

สายไฟฟ้าทุกประเภทจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าสามารถทนได้ โดยติดเอาไว้อยู่ที่บริเวณผิวฉนวนด้านนอกของสายไฟ

3. อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณการใช้งานสายไฟฟ้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการใช้สายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

4. ชนิดของฉนวนสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้ามีชนิดของฉนวนไม่เหมือนกัน เช่น ฉนวน PVC หรือที่เรียกว่า Polyvinylchloride ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร หรือสถานที่ทั่วไป โดยมีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ไม่เปื่อยง่าย และสามารถโค้งงอได้โดยไม่ชำรุดเสียหาย ส่วนฉนวนอีกชนิดที่นิยมคือ Cross Linked Polyethylene ซึ่งเป็นฉนวนที่มีคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกได้ดีและมีความหนาเป็นพิเศษ

5. สถานที่ในการติดตั้งสายไฟฟ้า

ผู้ใช้งานสายไฟฟ้า ควรพิจารณาสายที่ใช้ในการติดตั้งเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเลือกชนิดของสายไฟได้อย่างเหมาะสม เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว อาจจะทำให้เกิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ หรือก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้

ข้อควรรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้า

การใช้งานสายไฟฟ้านั้น ผู้ใช้งานควรทำการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าอย่างละเอียดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าไปพร้อมกันได้ โดยข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ ก็มีดังนี้

สีของฉนวนที่นำมาหุ้มสายไฟฟ้า

สีของฉนวนที่นำมาหุ้มสายไฟฟ้าตามาตรฐานของ มอก. มีสิ่งที่ผู้ใช้งานควรรู้ ดังต่อไปนี้

  • สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว ไม่กำหนดสี
  • สายไฟฟ้า 2 แกน มีสีมาตรฐานคือ สีน้ำตาลและสีฟ้า
  • สายไฟฟ้า 3 แกนแบบมีสายดิน สีมาตรฐานคือ สีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า และสีน้ำตาล
  • สายไฟฟ้า 3 แกนแบบไม่มีสายดิน สีมาตรฐานคือ สีน้ำตาล สีดำและสีเทา
  • สายไฟฟ้า 4 แกนแบบมีสายดิน สีมาตรฐานคือ สีเขียวแถบเหลือง สีน้ำตาล สีดำ และสีเทา
  • สายไฟฟ้า 4 แกนแบบไม่มีสายดิน สีมาตรฐานคือ สีฟ้า สีน้ำตาล สีดำและสีเทา
  • สายไฟฟ้า 5 แกน สีมาตรฐานคือ สีฟ้า สีเขียวแถบเหลือง สีน้ำตาล สีดำ และสีเทา

ชนิดของสายหุ้มฉนวน

สำหรับชนิดวัสดุของสายหุ้มฉนวนที่นิยมนำมาใช้งานติดตั้งสายไฟฟ้าทั่วไป มีดังนี้

1. สาย VAF หรือสายแบบแกนคู่

ภายในประกอบด้วยสายทองแดงจำนวน 2 เส้น หุ้มด้วยฉนวน PVC 2 ชั้น มีคุณสมบัติในการทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส โค้งงอได้ โดยมีพิกัดแรงดัน 300 โวลท์

2. สาย VFF

ภายในประกอบด้วยสายทองแดงฝอย 2 แกนหุ้มด้วยฉนวน PVC ชั้นเดียว เหมาะสำหรับการติดตั้งที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆ คุณสมบัติทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับสาย VAF

3. สาย VSF

ภายในประกอบด้วยสายทองแดงฝอยหุ้มด้วยฉนวน PVC ชั้นเดียว โดยมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับสาย VAF

4. สาย THW

ภายในประกอบด้วยสายทองแดงฝอยหุ้มด้วยฉนวน PVC ชั้นเดียว เหมาะสำหรับติดตั้งในท่อร้อยสายพิกัดแรงดัน 750 โวลท์ และอุณหภูมิในการใช้งานไม่ควรเกิน 70 องศาเซลเซียส

5. สาย VCT

ภายในประกอบด้วยสายทองแดงฝอยจำนวน 2 แกน การใช้งานและอุณหภูมิคล้ายกับสาย THW

6. สาย NYY

ภายในประกอบด้วยสายทองแดงสองแกนหรือมากว่า หุ้มด้วยฉนวน 3 ชั้น เหมาะกับการเดินสายใต้ดินโดยตรง อุณหภูมิใช้งานเหมือนสาย VCT

และนี่ก็คือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าแต่ละชนิด สีของสายไฟ และข้อมูลทั่วไปอื่นๆ เพื่อการใช้งานสายไฟฟ้าที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป