ท่อทองแดง 3 แบบ K , L , M มีคุณสมบัติอย่างไร

ท่อทองแดง เป็นหนึ่งในอะไหล่แอร์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มักจะใช้กับระบบสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ซึ่งท่อทองแดงที่ใช้กันทั่วไปนั้น สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ตามความหนาของท่อ ได้แก่

  1. ท่อทองแดงแบบ K หรือ Type K สามารถใช้กับงานทำความเย็นปรับอากาศ ระบบน้ำยาได้ เพราะมีความหนามากในบรรดาท่อทั้งหมด
  2. ท่อทองแดงแบบ L หรือ Type L เป็นท่อที่หนาปานกลาง คุณสมบัติคล้ายแบบ K ซึ่งใช้ในการทำความเย็นได้เหมือนกัน
  3. ท่อทองแดงแบบ M หรือ Type M เป็นท่อทองแดงแบบบาง นิยมใช้ในงานเดินท่อภายนอกระบบปรับอากาศ

​ซื้อการจำแนอกชนิดความหนาของท่อแต่ละประเภท แต่ละคุณสมบัตินั้น จะดูจากตารางความหนาด้านล่าง