3 ข้อควรระวัง สำหรับผู้ที่ต้องทำงานด้านไฟฟ้า

ความปลอดภัย 3 อย่างที่ต้องคำนึงถึง ในขณะทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน

  1. เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ควรมีการติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว รวมไปถึงไฟฟ้าลัดวงจร
  2. ไม่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ทั้งซ่อม ติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนอะไหล่ ฯลฯ ในขณะที่ร่างกาย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย รวมไปถึงชุดสวมใส่ และรองเท้า กำลังเปียกอยู่
  3. หากตรวจด้วยตา พบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีไฟรั่ว หรือสายไฟขาด ข้อต่อไม่สมบูรณ์ จะต้องหยุดการใช้งาน หรือซ่อมแซมทันที และทำการแก้ไขจุดที่ไฟรั่วเสียก่อน ถึงจะปฏิบัติงานต่อไปได้