สาร CFC (ซีเอฟซี) ตัวการโลกร้อน บ้านติดแอร์ จะช่วยอย่างไรดี

สาร CFC (ซีเอฟซี) ที่เรารู้จักนั้น จะพบเจอในสารทำความเย็น ที่ใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม และที่กลุ่มช่างแอร์เราเจอก็คือ ในน้ำยาแอร์นั่นเอง แต่ก็ไม่เพียงเท่านี้ ยังพบในตู้เย็น แอร์รถยนต์ รวมไปถึงกระป๋อมสเปรย์ต่างๆทั่วโลก

การซ่อมเครื่องปรับอากาศ การใช้งานแอร์บ้าน รวมไปถึงการใช้เครื่องทำความเย็นอีกหลายชนิด ล้วนแต่มีการปล่อยสาย CFC ลงสู่ชั้นบรรยากาศแทบทั้งสิ้น และเมื่อมีการสะสมสารซีเอฟซี ในชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดการทำลายชั้นโอโซน และเกิดสภาวะโลกร้านตามมา

ซึ่งปัจจุบัน มีการต่อต้านผลิตภัณท์ที่ใช้สาร CFC กันมาก และมีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงยกเลิกการผลิต สินค้าที่ก่อให้เกิดสาร CFC อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้น 

  • ดังนั้น ในฐานะผู้ใช้งาน และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องเครื่องปรับอากาศ ทางร้านเชียงใหม่แอร์แคร์ จึงอยากขอความร่วมมือให้ทุกท่าน หลักเลี่ยงการใช้สาร CFC เช่น ยกเลิกการใช้น้ำยาแอร์ที่ผลิตก่อนปี พ.ศ.2538
  • เวลาซ่อมแอร์ ให้ทำการดูด หรือเก็บกักสาร CFC จากน้ำยาแอร์ไว้ อย่าปล่อยสู่บรรยากาศ
  • หมั่นตรวจสอบระบบแอร์รถยนต์ แอร์บ้าน ให้ได้มาตรฐาน ไร้รอยร่วของระบบ
  • ให้ภาคอุตสาหกรรม หันมาใช้สารทดแทน คือ HCFC แทนสาร CFC
  • และการหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ก็เป็นการช่วยทำลดโอกาศรั่วของสาร CFC ได้อีกทางหนึ่ง

คนไทยร่วมมือร่วมใจกันหยุดก๊าซเรือนกระจก หันมาใช้ผลิตภัณท์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของเราเอง และลูกหลานในวันข้างหน้า