แจ้งหยุดให้บริการวันแม่แห่งชาติ
[ 12 ส.ค. 2563 - เปิด 13 ส.ค. 2563 ]
อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่

คำถาม : ความปลอดภัย ในการใช้งานระบบทำความเย็น ใช้สารแอมโมเนีย

Q : จริงหรือไม่ที่ว่าซื้อหน้ากากกันไอแอมโมเนียแบบเต็มหน้าไม่ได้ เพราะติดขัดกฎหมายยุทธภัณฑ์ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะมีหนทางแก้ไขหรือไม่ อย่างไร เพราะกลายเป็นว่าทางราชการเอง สร้างเงื่อนไขให้เกิดความไม่ปลอดภัยแล้วใครควรจะเป็นผู้แก้ปัญหานี้มีทางหรือไม่ที่สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยจะเป็นเจ้าภาพแก้ไขได้ไหม

A : สำหรับในทางกฎหมาย ได้ออกกฏห้ามซื้อหน้ากากกันแอมโมเนียแบบเต็มหน้าจริง แต่ในทางปฏิบัติสามารถ ยืดหยุ่นได้ ซึ่งปัญหานี้จะต้องทำการหารือในการประชุมระดับกระทรวงต่อไป


Q : มีข่าวว่า จะมีการออกระเบียบให้ต้องเปลี่ยน Safety Valve ใหม่ ทุกๆระยะเวลา เช่น ทุก 5 ปี จริงหรือไม่ และถ้าไม่เปลี่ยนจะตรวจสอบการทำงานได้หรือไม่ มีหน่วยราชการเป็นของกรมโรงงานหรือ ส.ม.อ.ทำการตรวจสอบรับรองได้หรือไม่

A : ขณะนี้กรมโรงานอุตสาหกรรมยังไม่มีการออกระเบียบต้องเปลี่ยน Safety Valve (ลิ้นนิรภัย) ทุกๆ 5 ปีแต่ อย่างใด แต่การตรวจสอบการทำงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล หน่วยราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีการออกใบรับรอง Safety Valve


Q : อยากทราบว่ากฏหมายบังคับ ของระบบแอมโมเนีย จะออกมาเมื่อไร

A : ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการร่างกฎหมายอยู่ โดยสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และทางสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย