เครื่องไล่อากาศออกจากระบบทำความเย็น

โดยปกติอย่างที่เราทราบกัน ในระบบทำความเย็นต้องปราศจากอากาศ (หรือก๊าซที่ไม่กลั่นตัว) เนื่องจากอากาศจะเข้าไปกั้นพื้นผิวที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้ความดันควบแน่นของระบบสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบต่ำลง และใช้พลังงานมากขึ้นในการทำความเย็น

วิธีการไล่อากาศแบบเดิมๆ ซึ่งเรามักจะใช้พนักงานช่างไปเปิดวาล์วไล่อากาศ จะมีค่าใช้จ่ายสูงในแง่ของการสูญเสียน้ำยาทำความเย็น และอาจจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ วิธีการที่ดีที่สุดคือใช้เครื่องไล่อากาศแบบอัตโนมัติให้กำจัดอากาศที่เข้ามาในระบบ ซึ่งในบ้านเรามีทั้งแบบทำเองและแบบที่เป็นเครื่องสำเร็จรูปแล้ว


(ภาพเครื่อง Grasso)


(ภาพ Purger)

สาเหตุที่มีอากาศในระบบอาจเกิดเหตุ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

  1. ความบริสุทธิ์ของสารทำความเย็นที่เติมเข้าระบบซึ่งมักจะไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
  2. การถอดซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทั้งการเติมน้ำมันเข้าระบบ
  3. การรั่วของระบบในส่วนที่มีความดันต่ำกว่าบรรยากาศ ซึ่งมักจะเป็นหน้าแปลนหรือรอยเชื่อมของท่ออุณหภูมิต่ำ อากาศจะถูกดูดเข้าระบบตามรอยรั่วเหล่านี้
  4. การทำแวคคั่ม หรือการดูดอากาศทิ้งก่อนเดินระบบไม่ดีเพียงพอ ทำให้ยังมีอากาศเหลืออยู่
  5. การเปลี่ยนรูปของสารทำความเย็นหรือน้ำมันหล่อลื่น เนื่องจากลักษณะการใช้งานที่มีความดันและอุณหภูมิสูง เช่น การแตกตัวของแอมโมเนียเป็นไนโตรเจน และไฮโดรเจน