3 สาเหตุหลัก ที่ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์เสีย หรือใช้งานได้ไม่นาน

คอมเพรสเซอร์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบปรับอากาศ เพราะเป็นแกนหลักในการทำให้เกิดวัฎจักรการทำความเย็นในระบบ โดยหลักการแล้ว คอมเพรสเซอร์จะทำงานได้ปกติ ในการติดตั้ง ที่ไม่มีสิ่งเจือปนในระบบ เพราะหากมีสิ่งเจือปนในระบบหมุนเวียนน้ำยาแอร์แล้ว อาจส่งผลให้คอมเพรสเซอร์มีอายุใช้งานได้สั้นกว่าเดิม

3 สาเหตุหลักที่พบบ่อย มักทำให้คอมเพรสเซอร์เสีย มีดังนี้

1. ความดันในระบบของคอมเพรสเซอร์ มีสูงมากเกินไป

สาเหตุอาจเกิดจาก ความร้อนในตัวคอมเพรสเซอร์ มากเกินไป จึงทำให้ความดันภายในสูงขึ้นด้วย กระทบไปถึงชิ้นส่วนของสิ่งต่างๆ อะไหล่แอร์ภายในคอมเพรสเซอร์เกิดการแตก ร้าว ตามมาภายหลัง

2. ความสกปรกภายในตัวคอมเพรสเซอร์

เมื่อเกิดการรั่วซึม หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ อะไหล่บางตัว ทำให้เกิดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในระบบ เช่น อากาศ น้ำ ความชื้น ฯลฯ ทำให้สารทำความเย็นที่หมุนเวียนมีสิ่งเจือปน ไม่สะอาด จึงเกิดผลกระทบต่อระบบโดยรวมทำให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สึกหรอได้

3. ตัวคอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป

ความร้อนที่มากไป เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก หรือสาเหตุจากน้ำยาแอร์ในระบบเหลือน้อย อาจเกิดจากการรั่ว จนส่งผลต่อขดลวดทองแดงในคอมเพรสเซอร์ และสารวานิลที่เคลือบอยู่ในคอมเพรสเซอร์ ทำให้เกิดการไหม้ในวงจร และเศษจากการไม้นั้นอาจตกอยู่ในระบบ