ประวัติ วิวัฒนาการ ของสารทำความเย็น น้ำยาแอร์ที่เราใช้กัน

ในอดีตสารทำความเย็นที่นิยมใช้กันได้แก่ R-11, R-12, R-22, R-502 โดย R-11, R-12 จะใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ R-12 ใช้ในเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ส่วน R-22 จะใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและ R-502 จะใช้ในเครื่องเย็น

ปัจจุบันมีการพบว่าสารเหล่านี้ ก่อให้เกิดปัญหากับโอโซนในชั้นบรรยากาศ ซึ่งห่อหุ้มโลกนี้ให้พ้นจากรังสีอัลตราไวโอเลต เป็นช่องโหว่ที่บริเวณขั้วโลก จึงมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เรียกว่า Montreal Protocal เพื่อจำกัดการใช้สารนี้ โดยเฉพาะสารที่มีองค์ประกอบของคลอรีน (Cl), ฟลูออ-วรีน (F) และคาร์บอน (C) หรือที่เรียกกันว่า CFC (Chlorofluoro Carbon) เนื่องจากสารตัวนี้สามารถตกค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ยาวนาน ในขณะเดียวกันก็จะทำลายโอโซนไปได้เรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังกล่าวกันว่าทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามายังโลกสะท้อนกลับออกไปสู่นอกโลกได้น้อยลงทำให้บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

ODP (Ozone Depletion potential)

การกำหนดค่าความสามารถในการทำลายโอโซน เรียกว่า ODP (Ozone Depletion potential) และความสามารถในการทำให้โลกร้อนขึ้น เรียกว่า GWP (Global Warming Potential)

สาร CFC

สาร CFC ที่จะต้องถูกกำจัดให้หมดไปได้แก่ R-11, R-12, R-502 เป็นต้น

ส่วน R-22 เป็นพวกที่มีองค์ประกอบของไฮโดรเจน (H) เป็นหลักด้วย จึงอยู่ในพวกที่เรียกว่า HCFC (Hydro chlorofluoro Carbon) ซึ่งจะมีค่า ODP และ GWP ต่ำกว่าและเนื่องจากใช้อยู่กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่มีจำนวนเครื่องมหาศาล จึงยังคงให้อยู่ได้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง หรือไม่เกิน ปี ค.ศ. 2030 และมีแนวโน้มว่าอาจจะถูกกำจัดไปเร็วกว่านี้

จากเรื่อง CFC นี้ ทำให้เกิดปฏิวัติในวงการปรับอากาศขนานใหญ่ กล่าวคือ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศต้องวิจัยและออกแบบเครื่องปรับอากาศกันใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสารทำความเย็นใหม่ที่ไม่ใช่ CFC รวมทั้งผู้ผลิตสารทำความเย็นต้องพัฒนาผลิตสารทำความเย็นตัวใหม่ ที่มีผลกระทบกับสภาวะแวดล้อมน้อยลง โดยการสร้างโรงงานใหม่ เพื่อผลิตสารทำความเย็นนี้

สารทำความเย็น ที่นำมาใช้ทดแทนสารทำความเย็นแบบเก่าได้แก่

  • R-123 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นความดันต่ำจะนำมาใช้ทดแทน R-11
  • R-134a นำมาใช้แทน R-12 ในเครื่องปรับอากาศสำหรับติดรถยนต์และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
  • นอกจากนี้ยังมีสารทำความเย็น ตัวใหม่ คือ R-407C ซึ่งจะนำมาใช้แทน R-22 ในเครื่องปรับอากาศขนาดกลางและ R-410A จะนำมาใช้ทดแทน R-22 ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ๆ ที่ใช้ตามบ้าน