ขนาดของฝุ่น ในห้องนอน จะเล็กแค่ไหนเชียว

ฝุ่นมีรูปร่างต่าง ๆ ตั้งแต่เป็นแบบทรงกลมธรรมดา จนถึงรูปร่างที่สลับซับซ้อนที่เรียกว่า complex star หรือเป็นแบบลูกโซ่หน่วยที่ใช้วัดขนาดของฝุ่นโดยทั่วไปใช้หน่วย “ไมครอน” (mircron) ซึ่ง 1 ไมครอนมีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร หรือ 25,400 ไมครอน มีค่าเท่ากับความยาว 1 นิ้วนั่นเอง ขนาดของฝุ่นที่เล็กที่สุดที่ยังคงมองเห็นด้วยตาเปล่าจะมีขนาดประมาณ 10 ไมครอน ลักษณะที่ปะปนอยู่ในบรรยากาศ สำหรับฝุ่นที่มีขนาดโตกว่า 10 ไมครอน มักจะตกลงสู่ที่ต่ำ เช่น พื้น หรือโต๊ะ แต่ถ้ามีขนาดเล็กกว่านั้นมักจะแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ เนื่องจากมีน้ำหนักเบามากดังรูปที่ 1 จะแสดงถึงขนาดของฝุ่นชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าจนถึงขนาดที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน