ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทางทิศไหนดี

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นควรที่จะติดตั้งโดยที่มีแนวยาวหรือติดตั้งในพื้นที่ที่สามารถกระจายความเย็นไปจนทั่วห้องได้ แต่การติดตั้งคอล์ยร้อนนั้นควรที่จะติดตั้งในตำแหน่งที่โดนแดดน้อยที่สุด เพื่อป้องกันการดูดความร้อนจากภายนอก แต่ที่สำคัญไม่ควรที่จะติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ดูแลรักษายากเพราะจะเป็นอุปสรรคในการดูแลเครื่องปรับอากาศ