ไฟบ้านมี 5 แอมป์สามารถติดเครื่องปรับอากาศได้หรือไม่

หากบ้านของคุณเป็นบ้านที่มีขนาดครอบครัวเล็กและติดไฟฟ้าเพียงแค่ 5 แอมป์เท่านั้นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นสามารถเลือกติดตั้งได้แต่ไม่ควรเกิน 10,000 – 13,000 บีทียูและไม่ควรติดตั้งเกิน 1 ตัวเพราะจะสามารถใช้เครื่องไฟฟ้าตัวอื่นได้อีกด้วยโดยที่ไม่โดนตัดไฟ