แอร์มีน้ำหยดออกมาจากทางท่อ หรือหยดออกมาจากเครื่องปรับอากาศ

เมื่อมีน้ำหยดออกมานั้นจะแปลว่า เครื่องปรับอากาศมีความชื้นสูง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศจะดูดความชื้นออกจากห้อง อาจทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ผู้ที่มีปัญหาน้ำหยดลงจากเครื่องปรับอากาศ ทางที่ดีควรที่จะต่อท่อออกไปข้างนอกเพื่อให้มันหยดออกข้างนอกแทน