ควรล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเมื่อไรดี ควรทำบ่อยแค่ไหน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนั้นควรล้างเมื่อพัดลมในคอลย์เย็นตัน โดยให้สังเกตว่า ลมไม่ค่อยดูดแล้ว เวลาล้างก็ควรที่ล้างออกด้วยน้ำเปล่า แต่ในความเป็นจริงควรล้างแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ ควรเติมน้ำยาแอร์ปีละ 2 ครั้งและควรล้างเครื่องปรับอากาศโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

Footer Anouce