เมื่อเกิดน้ำแข็งเกาะอยู่บนท่อนอกเครื่องปรับอากาศ ควรทำอย่างไรดี

หากพบว่าท่อของเครื่องปรับอากาศด้านนอกมีน้ำแข็งเกาะ แล้วอากาศภายในห้องไม่เย็นสบายตามที่ต้องการ ซึ่งตอนแรกควรที่จะแน่ใจว่าพัดลมแอร์ไม่อุดตัน หรือควรที่จะล้างเครื่องปรับอากาศให้สะอาด แต่ควรที่จะสันนิฐานเอาไว้ก่อนเลยว่าน้ำยาแอร์ในเครื่องกำลังเหลือน้อย