เครื่องปรับอากาศนั้น มีอายุการใช้งานกี่ปี

เครื่องปรับอากาศจะมีอายุกี่ปีนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ว่าได้ใช้ทุกวันหรือไม่ หากใช้ทุกวันหรือเกือบทุกวันเครื่องปรับอากาศนั้นก็น่าจะมีอายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 15 ปีหากเครื่องเริ่มมีปัญหาหรือยังฟืนนานกว่านั้นอาจจะต้องเสียค่าซ่อมบำรุงและเสียค่าไฟเกินกว่าที่จำเป็น