การใช้เกจแมนิโฟลด์ในงานเครื่องปรับอากาศ

การใช้เกจแมนิโฟลด์ในงานบริการเครื่องปรับอากาศนั้น สิ่งที่ช่างต้องเรียนรู้ให้ดีเสียก่อนก็คือ

  • ท่อทางด้านซ้ายมือของเกจแมนิโฟลด์ใช้ต่อเข้ากับทางด้านความดันต่ำของระบบ
  • ท่อทางด้านขวามือของเกจแมนิโฟลด์ใช้ต่อเข้ากับทางด้านความดันสูงของระบบ
  • ท่อกลางของเกจแมนิโฟลด์ใช้ต่อสำหรับบริการ เช่น ปั๊มสุญญากาศ และท่อสารความเย็น เป็นต้น

ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้เกจแมนิโฟลด์ อธิบายได้ดังนี้

  1. ใช้อ่านค่าความดันของระบบ ซึ่งวาล์ว A และวาล์ว B อยู่ในตำแหน่งปิดทั้งคู่ ความดันในระบบทางด้านความดันต่ำและทางด้านความดันสูง จะอ่านค่าได้จากเกจทั้งคู่
  2. ใช้สำหรับชาร์จสารความเย็นเข้าในระบบหรือปล่อยสารความเย็นออกจากระบบ วาล์ว A จะอยู่ในตำแหน่งเปิด และวาล์ว B อยู่ในตำแหน่งปิด ใช้สำหรับให้สารความเย็น (สถานะแก๊ส) จากท่อบรรจุสารความเย็นผ่านเข้าในระบบ และในตำแหน่งนี้เกจทั้งคู่ก็อ่านค่าความดันได้ ในทางกลับกัน ถ้าปล่อยสายกลางของเกจแมนิโฟลด์ออกจากท่อสารความเย็น และวาล์วอยู่ในตำแหน่งนี้แล้ว ก็จะเป็นการปล่อยสารความเย็นออกจากระบบทิ้ง
  3. ใช้สำหรับไล่อากาศในสาย (Purging) หรือปล่อยสารความเย็นออกจากระบบทางด้านความดันสูง วาล์ว A อยู่ในตำแหน่งปิด และวาล์ว B อยู่ในตำแหน่งเปิด เป็นการใช้สารความเย็นจากระบบทางด้านความดันสูงไล่อากาศในสาย หรือเป็นการปล่อยสารความเย็นทิ้งออกจากในระบบทางด้านความดันสูง
  4. ใช้เป็นบายพาส หรือใช้ขณะทำสุญญากาศให้ระบบ วาล์ว A และ วาล์ว B อยู่ในตำแหน่งเปิดทั้งคู่ ถ้าปิดสายท่อกลางของเกจแมนิโฟลด์ไว้ สารความเย็นจากทางด้านความดันสูงของระบบจะผ่านกลับเข้าทางด้านความดันต่ำของระบบ หรือถ้าสายท่อกลางของระบบต่อเข้ากับปั๊มสุญญากาศก็จะเป็นการทำสุญญากาศของระบบ