น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์คืออะไร มีไว้ทำอะไร

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ใช้สำหรับการหล่อลื่นส่วนที่เคลื่อนไหวต่าง ๆ ของคอมเพรสเซอร์น้ำมันนี้จะถูกดูดอัดปนกับสารความเย็นเข้าไปในท่อทางเดินสารความเย็นของระบบบ้างเล็กน้อย เนื่องจากน้ำมันคอมเพรสเซอร์จะต้องสัมผัสกับสารความเย็นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสารความเย็นจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรือทางฟิสิกส์กับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ และภายในระบบต้องสะอาดแต่ถ้ามีความชื้นในระบบ จะเกิดปฏิกิริยากับน้ำมัน ทำให้เสื่อมสภาพ เกิดกรด ตะกรัน และจะทำปฏิกิริยากับท่อทางเดินสารความเย็นของระบบได้ และถ้าอุณหภูมิทางท่อดิสชาร์จยิ่งสูงด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เครื่องเสียเร็วขึ้น ในเครื่องที่ใช้สารความเย็น R-12 ถ้าอุณหภูมิทางด้านท่อดิสชาร์จสูงมาก จะทำให้น้ำมันคอมเพรสเซอร์สลายตัว และอาจทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ ซึ่งจะพบบ่อยในเครื่องเฮอร์เมติกคอมเพรสเซอร์ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ จึงควรใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่มีจุดไหลตัว (Pour Point) และจุดแข็งเป็นไข (Floc Point) ต่ำ และทำสุญญากาศดูดความชื้นในระบบออกให้หมด ตลอดจนระวังอย่าให้อุณหภูมิทางท่อดิสชาร์จสูงเกินไป