ใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดไฟ

ตามธรรมดาโทรทัศน์สีเปลืองไฟมากกว่าโทรทัศน์ขาวดำประมาณ 2 เท่า ฉะนั้น เราจะมีวิธีการใดที่จะช่วยกันประหยัด เราขอเสนอแนะคือ

  1. ดูโทรทัศน์ขาวดำแทนโทรทัศน์สี (บ้านที่มี) ในยามที่จำเป็นต้องดูความสวยงามของสีสันต่าง ๆ จึงดูโทรทัศน์สี
  2. ควรจะตกลงกันก่อนระหว่างสมาชิกในบ้านของท่าน เพื่อการร่วมดูภาพยนตร์ในเรื่องเดียวกัน และเปิดเพียงเครื่องเดียวแทนการเปิดหลายเครื่อง
  3. เปิดเมื่อถึงรายการที่จะดู แต่ไม่จำเป็นก็ต้องปิดในเวลาโฆษณา
  4. อย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู หรือเพื่อเพียงต้องการเสียงจากโทรทัศน์ไว้เป็นเพื่อน ถ้าต้องการจริง ๆ ควรจะเปิดวิทยุดีกว่า เพราะใช้ไฟน้อยกว่าโทรทัศน์
  5. อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้