วิธีตรวจไฟฟ้ารั่วด้วยตัวท่านเอง

1. ให้ไปยืนดูที่มิเตอร์ที่ติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านท่านจะเห็นจานกลม ๆ มีขีดสีแดงหมุนอยู่ตลอดเวลา ให้นับดูว่าหมุนกี่รอบต่อนาที แล้วจดไว้

2. ปิดไฟฟ้าให้หมดและชักปลั๊กออกทุกอัน แล้วดูมิเตอร์อีกทีว่าหมุนกี่รอบ หากไม่หมุนเลยแสดงว่าไฟไม่รั่ว ถ้าหมุนแสดงว่าไฟฟ้ารั่วก่อนเข้าสวิตซ์หรือปลั๊ก

3. เปิดสวิตซ์ทีละสวิตซ์ให้ดูว่ามิเตอร์หมุนกี่รอบแล้วจดไว้

4. ปิดสวิตซ์ตัวนั้นแล้วเปิดตัวอื่นนับ หนึ่งถึงร้อย แล้วจดไว้เช่นกัน รวมถึงปลั๊กพัดลมต่าง ๆ

5. นำเอาข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบกัน เช่น ไฟฟ้าที่ในบ้าน 100 วัตต์ มิเตอร์หมุน 10 รอบต่อนาที แต่ไฟฟ้าสนาม 100 วัตต์ เหมือนกัน แต่หมุน 21 รอบต่อนาที แสดงว่ามีไฟฟ้ารั่วในสายที่ไปที่สนาม ถ้าจำนวนรอบเท่ากันแสดงว่าไม่รั่ว

6. การจะดูว่าไฟฟ้านั้นจะใช้กี่วัตต์ให้ดูที่หลอด ถ้าเขียนว่า 100 W อ่านว่า 100 วัตต์ ถ้าเขียนว่า 60 W อ่านว่า 60 วัตต์

7. เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเราเห็นว่าใกล้เคียงกันก็แสดงว่าไฟฟ้าไม่ลัดวงจร ให้เก็บที่จดนั้นไว้ในเดือนต่อไปก็ให้ตรวจสอบอีก ถ้าเหมือนเดิมแสดงว่ายังไม่รั่ว แต่ถ้าไฟฟ้ารั่วเมื่อไรเราจะได้ทราบทันทีเพราะจำนวนรอบจะเพิ่มขึ้