ความรู้เรื่องระบบการเดินสายภายในอาคาร หรือโรงงาน

สายที่ใช้เดินในอาคาร หรือโรงงาน จำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง และควรเป็นสายประเภทมีฉนวนหุ้มห่อ ทั้งนี้เป็นการป้องกันความเปียกชื้นและอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น วิธีการติดตั้งและเดินสาย ตลอดจนการต่อวงจรอาจแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น

  1. การเดินสายแบบเปิด (Open Wiring) แบบนี้เป็นแบบการเดินให้เห็นแนวทางเดินของสายไฟ เหมาะสำหรับอาคารไม้ และเป็นการประหยัดแรงงาน ค่าใช้จ่ายถูก
  2. การเดินสายแบบปกปิด (Concealed Wiring) แบบปิดครอบด้วยไม้หรือโลหะ หรือท่อ โดยไม่ให้เห็นสายไฟ
  3. การเดินสายแบบฝังสาย (Wiring under Plaster) แบบนี้เป็นแบบเพื่อความเหมาะสมและสวยงามสำหรับอาคารคอนกรีตที่ไม่ต้องการให้เห็นแนวทางเดินของวงจร โดยวิธีฝังสายลงในผนังหรือในพื้นอาคาร แต่ต้องมีฉนวนหรือสิ่งปกปิดครอบให้เหมาะสมกับความปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่ายสุงกว่าแบบเดินสายธรรมดาที่ไม่มีการห่อหุ้ม เพราะเป็นงานที่ต้องการความประณีต

การเดินสายยาวขาว

หรือสีน้ำตาลคู่ การเดินสายแบบนี้ใช้สิ่งจับยึดด้วยเข็มขัดอลูมิเนียมวางรัดสายให้อยู่ในแนวที่กำหนด หรือจับยึดด้วยสปริงจับสายเป็นชิ้นทองแดงงอปลายสองข้าง แหลมเหมือนเขี้ยวตอกยึดคร่อมกับสาย ติดเข้ากับสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้หรือปูน ถ้าเป็นการเดินสายภายในอาคารต้องฝังสายยางนี้ลงในผนังตึก

การเดินสายด้วยท่อ

การเดินสายด้วยท่อซึ่งใช้วัตถุต่าง ๆ ประกอบเป็นรูปท่อมีหลายชนิด คือ
ก. ท่อเอสลอน เป็นท่อส่วนผสมของยางกับพลาสติก ผสมจากประเทศญี่ปุ่น ใช้เดินเป็นแบบสายลอยหรือแบบฝังในผนังได้ทั้ง 2 แบบ มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำได้ แต่ไม่เหมาะที่จะใช้กับความกดดันหนัก ๆ หรือโรงงานที่ใช้เตาไฟความร้อนสูง เช่น โรงงานถลุงเหล็กหรือโรงงานหล่อผิวนอกของมันทนแรงอัดได้ประมาณ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แต่ทนแรงกระแทกไม่ได้ เหมาะสำหรับอาคาร ราคา ขนาดท่อประปา

ข. ท่อสังกะสี เป็นสังกะสีบางแบบท่อกลม ภายในท่อมีกระดานฉนวนกันไว้ระหว่างสังกะสีกับลาย ยาวประมาณท่อละ 4 ฟุต ใช้ต่อในอาคารและโรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล กันเป็นส่วนมาก เมื่อต่อหัวต่อนี้แล้วต้องทำการบัดกรีหัวต่อให้ขับยึดแน่นกับตัวท่อและต้องใช้ความประณีตในการเดิน