การเชื่อมอลูมิเนียม ทำได้ยากกว่า การเชื่อมทองแดงหรือไม่

การเชื่อมระหว่าอลูมิเนียมกับอลูมิเนียม ทำได้เช่นเดียวกับการเชื่อมทองแดงและทองแดงทุกประการ แต่ควรใช้ลวดเชื่อมคุณภาพสูงสำหรับท่ออลูมิเนียมนั้น ที่สำคัญคือ Melting Point ของอลูมิเนียมจะต่ำกว่าทองแดง เพราะฉะนั้น จะใช้เวลาในการเชื่อมน้อยกว่าทองแดงถึง 4 เท่า