จะต่อท่ออลูมิเนียมสองเส้นเข้าด้วยกัน ได้อย่างไร

การต่อท่ออลูมิเนียม ทำได้โดยการใช้ข้อต่อ Union และ Nut ทองเหลือง หรือการเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมคุณภาพสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และความต้องการของวิศวกร หรือช่างติดตั้ง การใช้ Union และ Nut ให้ความสะดวกและรวดเร็ว แต่จะไม่เหมาะกับงานที่มีแรงดันสูง การเชื่อมเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป และเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับงานระบบแรงดันสูง