ความแตกต่าง ระหว่างทองแดง และอลูมิเนียม มีอะไรบ้าง

ทองแดงมีความหนาแน่นมากกว่าอลูมิเนียมประมาณ 3 เท่า แรงดึงดูดของอลูมิเนียมจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับทองแดง หมายความว่าจำเป็นต้องเพิ่มความหนาแน่นของท่ออลูมิเนียม เพื่อให้ทนต่อแรงดันภายในท่อ แต่การเพิ่มความหนาแน่นของท่อ ไม่ส่งผลต่อการขึ้นรูป ซึ่งอลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่ดีในการขึ้นรูป เพราะอย่างยิ่งสำหรับงานทำความเย็น และงานปรับอากาศ