ชนิดของสายตัวนำไฟฟ้า

ในกรณีที่จะต่อสายไฟแรงสูงจากเสาไฟฟ้า เพื่อนำไฟฟ้าเข้าไปในโรงงานที่ต้องการแรงไฟสูง หรือการต่อสายไฟแรงสูงลงดินแปลงแรงไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งภายในอาคารหรือโรงงานดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องเลือกสายชนิดที่มีการหุ้มด้วยฉนวนที่มีกำลังต้านแรงเคลื่อนได้สูง หรือเรียกว่าสายเคเบิลแรงสูง (High Voltage Cable)

สายชนิดนี้มีบางชนิดที่มีประสิทธิภาพทนทานต่อการอยู่ใต้น้ำหรือน้ำเข้าไม่ได้ เป็นสายที่วางใต้น้ำข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปเราจะมีโอกาสรู้ได้ว่าสายเคเบิลชนิดนี้วางใต้น้ำอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นจะมีป้ายบอกห้ามการทอดสมอหรือเกาสมอ เพราะเกรงว่าสมอเรืออาจไปเกี่ยวเอาสายเคเบิลใต้น้ำชำรุดได้ สายใต้น้ำชนิดนี้เรียกกันทั่วไปว่า สายเคเบิล

ชนิดของสายไฟฟ้าโดยทั่ว ๆ ไป ที่ใช้เป็นสายตัวนำไฟฟ้ามีอยู่หลายชนิด คือ

1. สายที่มีลวดพันเกลียวอยู่หลายเส้น (Strange Wire) และมีฉนวนหุ้ม ได้แก่ สายจำพวกที่ต่อเข้ากับกระจุ๊บเสียบหลอดไฟ หรือเพื่อการใช้โคมไฟทั่ว ๆ ไป การใช้วิธีพันเกลียวด้วยเส้นลวดทองแดงเล็ก ๆ หลายเส้นแทนการใช้เส้นลวดทองแดงโต ๆ เส้นเดียว ทั้งนี้ ก็เพื่อความต้องการให้สายนั้นมีการอ่อนตัวง่ายต่อการดัดโค้งไปมาและมีประสิทธิภาพในการทนทานไม่ทำให้ตัวเส้นลวดภายในฉนวนหักได้ง่ายเหมือนลวดเส้นเดียว สายชนิดนี้มีหลายขนาด เรียกตามขนาดหรือเบอร์

2. สายหุ้มยาง (Rubber Covered Wire) เป็นสายที่เหมาะและนิยมใช้ในการเดินสายไฟทั่ว ๆ ไป เส้นลวดทองแดงภายในเคลือบดีบุก เพื่อช่วยให้สะดวกในการทำความสะอาด ช่วยให้การบัดกรีง่ายขึ้น สายลวดหุ้มยางชนิดนี้ ภายนอกยังหุ้มด้วยด้ายถักอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันความชื้นและความร้อนภายนอกที่อาจทำให้ยางละลายได้ ส่วนมากจะใช้เป็นสายเดินภายในอาคารหรือในที่ร่ม

3. สายหุ้มพลาสติก (Plastic Covered Wire) สายชนิดนี้มีประสิทธิภาพแบบเดียวกับสายหุ้มยาง บางชนิดจะทำเป็นสายขดเกลียวหลายเส้นภายใน บางชนิดก็ใช้สายทองแดงเคลือบดีบุกเส้นเดียวภายในการหุ้มด้วยพลาสติกนี้มานิยมในสมัยที่พลาสติกเริ่มเข้าสู่ความนิยมของผู้ใช้ในการทำภาชนะต่าง ๆ เพราะมีราคาถูกกว่ายาง และมักจะทำเป็นสายคู่ขนาน แต่มีข้อเสียอยู่อย่างที่ว่า ถ้าเกิดร้อนจัด สายหุ้มพลาสติกดังกล่าวนี้มักจะทำให้พลาสติกละลายหรือลุกไหม้ได้ง่าย

4. สายไหม (Artificial silk overed Wire) สายชนิดนี้จัดอยู่ในจำพวกสายที่มีเส้นลวดพันเกลียวอยู่หลายเส้น ทำเป็นแบบสองเส้นขนานพันเกลียวแบบเดียวกัน เป็นสายจำพวกขนาดเส้นเล็ก ใช้ต่อกับกระจุ๊บเสียบหลอดไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น เตารีด เตาปิ้งขนมปัง ฯลฯ สายชนิดนี้มีกระดาษฉนวนห่อหุ้มชั้นใน รองออกมาหุ้มยาง และตามผิวยางเคลือบด้วยใยหิน (Asbestos) ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนได้ดี

5. สายเคเบิล (Cable) เป็นสายที่มีตัวนำอยู่หลาย ๆ ตัวบนเปลือกนอกที่ห่อหุ้ม เหมาะสำหรับการใช้เป็นสายเดินงานบางชนิด โดยเฉพาะภายในอาคารที่ต้องการให้สายทั้งสองเส้นรวมอยู่ในเปลือกเดียวกัน ตัวนำแต่ละตัวมักจะใช้สีต่าง ๆ กัน

สายทั้ง 5 ชนิดนี้ จัดอยู่ในพวกสายไฟแรงต่ำ เหมาะสำหรับงานที่ใช้กระแสไฟแรงต่ำ แต่ไม่เหมาะสำหรับจะนำไปต่อเข้ากับระบบแรงไฟสูง เช่น ขนาด 3,000 โวลต์ขึ้นไป เป็นต้น อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่เผลอไปจับต้องได้