การหาค่าอุณหภูมิ ไอร้อนยวดยิ่ง ที่เครื่องระเหย

ค่าอุณหภูมิไอร้อนยวดยิ่ง (superheat temperature) คืออุณหภูมิของสารทำความเย็นในสถานะเป็นไอที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด ซึ่งจะเกิดขึ้นกับสารทำความเย็นในระบบเมื่อออกจากเครื่องระเหยน้ำยา ทั้งนี้เราต้องการให้มีค่าไอร้อนยวดยิ่งเกิดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นของสารทำความเย็นในระบบและเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเฉพาะสารทำความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊สเท่านั้นที่ถูกดูดกลับไปเข้าคอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นการป้องกันความเสียหายเนื่องจากการอัดของเหลวของคอมเพรสเซอร์