คุณสมบัติ ของเครื่องดูดเก็บสารทำความเย็น

เครื่องดูดเก็บสารทำความเย็น ที่ใช้ทำงานที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ ไม่ควรใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดหุ้มปิด (hemetic compressor) หรือชนิดกึ่งปิด (semi-hemetic compressor) เนื่องจากเมื่อทำงานจนความดันต่ำกว่าบรรยากาศ คอมเพรสเซอร์จะดูดน้ำมันหล่อลื่นและส่งออกเข้าไปในระบบ ทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเนื่องจากขาดการหล่อลื่น และเมื่อระดับความดันลดลงต่ำ ซึ่งหมายถึงสารทำความเย็น ที่เข้ามาในคอมเพรสเซอร์จะมีปริมาณน้อยลง จนไม่สามารถทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากขดลดของมอเตอร์ได้ ดังนั้นถ้าทำงานภายใต้ความดันต่ำเป็นเวลานาน ขดลวดจะร้อนจนมอเตอร์ไหม้ได้