การตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ในคอมเพรสเซอร์ แบบหุ้มปิด

คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด (hermetic compressor) คือคอมเพรสเซอร์ชนิดที่เปลือกนอกถูกเชื่อมปิดสนิท ภายในประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ขับซึ่งถูกประกอบรวมอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์หรือมอเตอร์ขับที่อยู่ภายใน จะต้องผ่าเปลือกนอกออกเพื่อทำการซ่อมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในคอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิดมีมากมาย เช่น การรั่วลงโครง การขาดหรือการลดวงจรของขดลวด มอเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ การชำรุดของชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น

โครงสร้างหลักของคอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิดประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ อาจจะเป็นแบบลูกสูบ (reciprocating) แบบโรตารี่ (rotary) แบบก้นหอยหรือแบบสโครล์ (scroll)

ระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์มีทั้งที่ใช้ระบบไฟ 3 เฟส 380 โวลต์ หรือระบบไฟ 1 เฟส 220 โวลต์ โดยต่อวงจรแบบ RSIR, CSIR, PSC หรือ CS