การจัดผังท่อสารทำความเย็นด้านดูด (suction line)

1. กรณีที่ชุดคอยล์ร้อนติดตั้งอยู่สูงกว่าชุดคอยล์เย็น ระหว่าง 8 – 25 ฟุต (2.5 – 7.5 เมตร) จะต้องติดตั้งท่อกักเก็บน้ำมันหล่อลื่น (oil trap) ชนิด P-Trap ไว้ที่ด้านล่างของท่อที่อยู่ในแนวดิ่ง เพื่อทำหน้าที่กักเก็บน้ำมันหล่อลื่นที่ไหลตกลงมาด้านล่างของท่อในแนวดิ่ง ขณะที่คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานและเมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มต้นทำงานใหม่ น้ำมันหล่อลื่นที่อยู่ใน P-trap จะถูกดูดกลับขึ้นไปทำหน้าที่หล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ได้อย่างรวดเร็ว

กรณีที่จำเป็นต้องติดตั้งชุดคอยล์ร้อนอยู่สูงกว่าชุดคอยล์เย็นมากกว่า 25 ฟุต (7.5 เมตร) จะต้องติดตั้งท่อกักเก็บน้ำมันหล่อลื่นชนิด S-Trap ไว้ที่ด้านล่างของท่อในแนวดิ่งทุก ๆ 25 ฟุต เพื่อทำหน้าที่แยกน้ำมันหล่อลื่นเคลือบอยู่ตามผนังท่อให้ตกลงมาค้างอยู่ในท่อกักเก็บน้ำมันแต่ละตัว ขณะคอมเพรสเซอร์หยุดทำงานและเมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มต้นทำงานใหม่ น้ำมันหล่อลื่นที่ค้างอยู่ใน S-Trap ตัวบนจะถูกดูดกลับขึ้นไปหาคอมเพรสเซอร์ได้ทันที ขณะที่น้ำมีนที่ค้างอยู่ใน S-Trap ตัวล่างจะถูกดูดขึ้นไปช่วยให้มีน้ำมันหล่อลื่นกลับไปใช้งานที่คอมเพรสเซอร์โดยสม่ำเสมอ

2. กรณีที่ชุดคอยล์เย็นติดตั้งอยู่สูงกว่าคอยล์ร้อน จะต้องติดตั้งท่อกักเก็บน้ำมันชนิด Invert-Trap ไว้ที่ท่อทางออกของชุดคอยล์เย็น เพื่อป้องกันสารทำความเย็นเหลวไหลกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ขณะหยุดทำงาน ซึ่งอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเนื่องจากการอัดของเหลว หรือสารทำความเย็นเหลวไปรวมตัวกับน้ำมันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ ทำให้คุณสมบัติในการหล่อลื่นเสียไปขณะคอมเพรสเซอร์เริ่มต้นทำงานใหม่ มีผลให้อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์สั้นลง