แจ้งหยุดให้บริการวันแม่แห่งชาติ
[ 12 ส.ค. 2563 - เปิด 13 ส.ค. 2563 ]
อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่

ข้อควรคำนึง ในการออกแบบ และติดตั้ง ท่อน้ำยาแอร์

เครื่องทำความเย็นนอกจากจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก เช่น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ ลิ้นลดความดัน และเครื่องระเหยแล้ว ยังประกอบด้วยท่อสารทำความเย็น (refrigerant piping) ซึ่งทำหน้าที่ส่งสารทำความเย็นผ่านไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในการออกแบบและติดตั้งท่อสารทำความเย็นจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้

  1. ขนาดท่อจะต้องมีขนาดใหญ่ พอที่จะส่งสารทำความเย็นไปยังเครื่องระเหย เพื่อสร้างความเย็นได้ตามต้องการ
  2. ท่อจะต้องมีขนาดเหมาะสม เพื่อให้เกิดความดันลดในท่อ (pressure drop) น้อยที่สุดและระบบทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ขนาดและวิธีการติดตั้งท่อ จะต้องทำให้น้ำมันหล่อลื่นกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ โดยไม่ตกค้างในระบบและต้องสามารถป้องกันสารทำความเย็นเหลวกลับเข้าคอนเพรสเซอร์ทั้งระหว่างช่วงกำลังทำงานและช่วงหยุดทำงาน
  4. ขนาดและความเร็วของสารทำความเย็นในท่อ จะต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนื่องจากเสียงดังภายในท่อ