แจ้งหยุดให้บริการวันแม่แห่งชาติ
[ 12 ส.ค. 2563 - เปิด 13 ส.ค. 2563 ]
อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่

ความหมายของ สารทำความเย็นผสม (Blends)

สารทำความเย็นผสม (Blends) คือ สารทำความเย็นที่ได้จากการนำสารที่มีส่วนประกอบทางเคมีต่างกัน 2 ชนิดขึ้นไป หรืออาจจะประกอบจากสารทำความเย็น 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันเพื่อให้ได้สารทำความเย็นชนิดใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน สารทำความเย็นผสมทั่วไปได้จากสารประกอบ 2 ชนิดมาผสมกันเรียกว่า Binary Blend หรือถ้าได้จากสารประกอบ 3 ชนิดมาผสมกันจะเรียกว่า Ternary Blend