อุปกรณ์แยกน้ำยาเหลว หรือ แอคคิวมูเลเตอร์ (Accumulator)

อุปกรณ์แยกน้ำยาเหลว หรือ แอคคิวมูเลเตอร์ ติดตั้งระห่างเครื่องระเหยและคอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่ป้องกันของเหลวกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ โดยน้ำยาที่ยังเดือดไม่หมดจากเครื่องระเหยจะตกลงด้านล่างคอมเพรสเซอร์จะดูดเฉพาะน้ำยาที่เป็นไอจากด้านบน ขณะทำงานน้ำมันหล่อลื่นที่ปนอยู่กับน้ำยาเหลวด้านล่างจะถูกดูดผ่านรูเล็ก ๆ (aspirator hole) กลับมาใช้ในการหล่อลื่นใหม่ การเลือกขนาดของอุปกรณ์แยกน้ำยาเหลวจะต้องมีความจุที่สามารถเก็บน้ำยาเหลวได้ไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาณน้ำยาทั้งหมดในระบบ