อะไหล่แอร์ อุปกรณ์แยกน้ำมันหล่อลื่น (Oil Separator)

อุปกรณ์แยกน้ำมันหล่อลื่น ติดตั้งที่ทางออกของคอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่แยกน้ำมันหล่อลื่นที่ปนออกมากับไอน้ำยาให้กลับไปอ่างน้ำมันหล่อลื่น เพื่อรักษาระดับน้ำมันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ ไอน้ำยาที่ถูกแยกออกจึงถูกส่งไปเข้าคอนเดนเซอร์เพื่อไปใช้งานต่อไป