อุปกรณ์กรองและเก็บความชื้น (Filter Drier)

อุปกรณ์กรองและเก็บความชื้น ติดตั้งช่วงก่อนน้ำยาเข้าลิ้นลดความดัน ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกและเก็บความชื้นที่ปนมากับน้ำยา อาจติดตั้งรวมอยู่กับรีซีฟเวอร์เช่นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศรถยนต์

การเลือกใช้จะต้องคำนึงถึงชนิดของน้ำยาที่ใช้ในระบบ ขนาดของเครื่องทำความเย็น ขนาดท่อน้ำ และค่าความดันลด (pressure drop) ใช้ในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศทั่วไป